Fangststatistikk 2016

DatoNavnArtRedskapVekt
18.06.2016 Jan Bakke Laks Sluk 7,4 kg
19.06.2016 Rune Pettersen Laks Sluk 8,8 kg
19.06.2016 Jan Bakke Laks C/R Sluk 4,0 kg
20.06.2016 Terje Nordli Laks Sluk 8,2 kg
25.06.2016 Lars Nilsen Laks C/R Flue 2,5 kg
13.07.2016 Arnfinn Wollan Laks Sluk 7,8 kg
06.07.2016 Bjørn Oustad Laks c/r Flue 1,5 kg
06.07.2016 Magne Laks c/r Mark 1,2 kg
26.07.2016 Terje Riset Laks Flue 5,2 kg
27.07.2016 Gisle Riset Laks Flue 2,5 kg
07.07.2016 Bjørn Oustad Laks Flue 1,6 kg
06.07.2016 Sverre Helmer Tronsrud Laks C/r Flue 0,8 kg
12.08.2016 Gisle Riset Laks C/R Flue 1,2 kg
12.08.2016 Gisle Riset Laks C/R Flue 1,2 kg

Movaldet

Movaldet - også kalt Mohølen -ligger på vestsiden av Gaula på på grensen mellom Melhus og Kvål i Melhus kommune, vel en mils vei oppstrøms munningen av elven. Valdet er ca 700 meter langt.

Valdet fisker stort sett ved alle vannføringer - fra omkring 300 m3/s og helt ned 10-20 m3/s. Dette sikrer at man kan fiske selv om forholdene ikke nødvendigvis fremstår som de aller beste. Det er en kjensgjerning at Gaula kan være lunefull når det gjelder vannføring, og særlig mot slutten av sesongen kan man oppleve rimelige ”tørre” tilstander. Da er det godt å ha tilgang til en strekning som tåler variasjon i vannføring.

Valdet er skjermet fra all trafikk og støy, og gir en sjelden villmarksfølelse. Vi tilbyr overnatting I egen hytte bare noen meter fra elvebredden.Movaldet leies på ukesbasis i 2012 sesongen

Kontakt:

  • Arne Oustad Nordbotn
  • Mo gård
  • 7224 MELHUS
  • 954 16 736
  • arne@bb-entreprenor.no